SF 156 Statik Metre

SF 156 Statik Metre

Statik yükü ölçmede sizlere önemli derecede yardımı olacaktır. Statik metre statik elektriğin nerede ve nasıl oluştuğunun yanı sıra genliğini ve polaritesini gösterir. Hızlı bir şekilde 160.000 Volt’a kadar pozitif ve negatif yüklerini tespit edebilmektedir. Eğer problemin çözümünde bir statik önleyici gerekiyorsa statik metre ile bu statik önleyici nin en uygun pozisyonunu belirler ve performansını gösterir. […]